LULEÅ Boende i Harrviken, på Hertsölandet utanför Luleå, har kommit med ett yttrande mot de omstridda planerna på att bygga en småbåtshamn med 200 båtplatser i området.

Som NSD tidigare har berättat är de boende i Harrviken delade i två läger - de som är för båthamnen och de som är emot. Yttrandet är en del av det samrådsförfarandet som pågår fram till den 25 januari.

I yttrandet sägs bland annat att Harrviken inte är ett realistiskt alternativ för anläggande av en småbåtshamn, att planerna strider mot strandskyddsbestämmelserna och att den miljökonsekvensbeskrivning som gjorts är undermålig.