Isbanan mellan Norra och Södra hamn är en efterlängtad tradition för promenadsugna Luleåbor och motionärer på långfärdsskridskor, ända sedan kommunen började anlägga den år 2002.

I fjol öppnades den i december men inför vinterns planerade tioårsjubileum ser det inte alls lika bra ut.

Alla som hoppas på en isbana riskerar - bokstavligt talat - att ta sig vatten över huvud.

Artikelbild

| Vi har aldrig haft så besvärliga förhållanden tidigare. 30-40 centimeter snö har legat ovanpå isen som har isolerats och inte byggts på, säger Krister Isaksson, mångårig isexpert inom kommunen.FOTO: Nils Johansson

"Isarna spricker"
- Det är riktigt besvärligt i år, eftersom det har kommit så mycket snö på tunn is, säger Krister Isaksson, en av de som arbetar inom fritidsförvaltningens isbanegrupp.

Den ymniga snöfallet försämrade de redan ogynnsamma förhållandena, som började med höstens töväder och höga vattenflöden.

- Vi hade vattenstånd på över en meter. Luleåälvens flöde har kolliderat med vattenmassor som blåser in med sydliga vindar. Följden blir att isarna lyfter och spricker, så att det rinner in vatten som bara blir till sörja.

- Det har överhuvudtaget inte bildats någon riktig kärnis hittills, bara stöpis. Det är hängslen och livrem som gäller, säger arbetsledaren Jan Blomqvist, mångårig isexpert hos kommunen.

Artikelbild

Sämre iskvalitet
Först de senaste tre veckorna har isbanegruppen kunnat spolat norra bandelen, från Hälsans hus till Norra hamn.

- Vi pumpar upp vatten så att det kan frysa och förstärka den lilla is som finns. Men det blir sämre kvalitet på den, säger Krister Isaksson.

I dagsläget är det bara omkring 20 centimeter tunn is längs bansträckningen på norra sidan.

- Vi behöver minst det dubbla för att komma ut med traktorerna, som väger fem ton. Det är först då det riktiga arbetet med isbanan kan påbörjas.

Artikelbild

Kontroll av isen
Senare i veckan ska isbanans tjocklek kontrolleras.

- Vi är noga med borrprotokollet. Ett hål kan ha full genomfrysning, medan det bara är sörja lite längre fram, säger Jan Blomqvist.

Sannolikt måste hela isbanan åter spolas med uppumpat vatten efter provborrningarna.

- Det har kommit mer snö och ser inte så lovande ut. Allt avgörs de här veckorna.

Är även Norra hamns skridskobana i farozonen?
- Tyvärr blir det bara isskrövel när vi pumpar upp vatten. För att få ordning på ytan måste vi ut med traktorerna, så att vi kan hyvla till en skridskois, säger Krister Isaksson.

Och än värre är situationen i Södra hamn.

- Det var jättedåligt när vi provborrade där före jul. Det är stor risk för att inte det blir en isbana i Södra hamn i år, säger Jan Blomqvist.