Under söndagen hade vårdcentralen öppet hus. Maggie Karlsson var där med sin syster för att göra ett ögontest och kontrollera blodtrycket.

- Ögontestet var bra. Testet görs för att kolla trycket på ögon, framför allt för att upptäcka grön starr, säger Westborg, som skötte undersökningen.

Undersköterskan Sofia Rautila stod och delade ut nummerlappar till provtagningen, som även omfattade blodsocker och blodtryck.

Artikelbild

| Tedans var något nytt som Björknäs vårdcentral bjöd på. Både läkare och besökare tog sig en svängom under öppet hus på söndagen. " Jag tror att vädret ställt till det lite , för annars hade vi nog haft fler besökare, säger enhetschefen Inga Nilsson.<_Bildtext Fotobyline>FOTO: Lena Leffler</_Bildtext Fotobyline>

- Just nu har vi 26 i kön, säger hon.

Merparten av besökarna första timmen var pensionärer som även roade sig med att få information om e-hälsa, hjärt- och lungräddning.

Tedans och fika
Boden Kungsbro Rotaryförening hade även ordnat tedans och fika.

- Pengarna från fikaförsäljningen skänker Rotary till drogförebyggande arbete, säger Olle Dahlqvist.

Artikelbild

| Undersköterskan Sofia Rautila delade ut nummerlappar till alla besökarna på Björknäs vårdcentral.FOTO: Lena Leffler

Han prövade även att utföra hjärt- och lungräddning under överseende av läkaren Aase Wisten, från Sunderby sjukhus.

- Det som skiljer i dag jämfört med förr är att man gör fler kompressioner, trycker mot hjärtat. Förr var det 14 tryckningar, i dag gör man 30 stycken.

Artikelbild

| Tryckare. Olle Dahlqvist, fick pröva göra hjärt- och lungräddning på en docka på Björknäs vårdcentrals öppet hus under överssende av läkaren Aase Wisten.FOTO: Lena Leffler

- Det är inte lika viktigt med inblåsningarna mellan tryckningarna om det är något som folk är oroade över att behöva göra.

- Om det finns en hjärtstarter så kan man också använda den. Hjärtstartern ger instruktioner hur man ska gå tillväga, säger Wisten.

Artikelbild

| Skriv på här. Läkarsekreteraren Eva Larsson, Björknäs vårdcentral bjud på lite gott och informerade om det fria vårdvalet.FOTO: Lena Leffler

9 000 patienter
Läkarsekreteraren Eva Larsson hade också dukat upp ett bord där besökarna kunde teckna sig som patienter hos Björknäs vårdcentral.

I dag har Bodens vårdcentraler tillsammans ungefär tio gånger fler patienter än nystartade privata vårdcentralen Åkerbäret som har 3 000 patienter i dag.

Artikelbild

| Vårdcentralschefen Karl-Johan Westborg kollar ögontrycket på Maggie Karlsson. "Det här var det inget fel på", säger han.

- Visst innebär privata alternativ konkurrens, men vi har inte sett så stor skillnad vad gäller Björknäs vårdcentral trots det fria vårdvalet. I dag har vi knappt 9 000 patienter och dessa jobbar vi för att behålla även i fortsättningen, säger Karl-Johan Westborg.