I den södra delen är det nu öppet vatten - i den norra delen har däremot en kraftig stampisvall bildats längs iskanten.

Det betyder att det i dessa delar kan bli mycket besvärligt för sjöfarten. Det återstår att se om isutvecklingen nu hejdat sig. Vanligtvis infaller den maximala isutbredningen för Östersjön i månadsskiftet februari-mars, så ännu kan mycket hända.