Det är fortsatt storm runt skärgårdstrafiken. Detta sedan den nya upphandlingen nu har överklagats av Condor shipping. Enligt Göran Widén, delägare i Brändögruppen som äger rederiet, har inte heller den nya upphandlingen utförts på rätt sätt.

- Vi fick informationen att det fanns en tydlig oklarhet i upphandlingen. Vi har ställt frågor men inte fått några bra svar. Då kände vi att vi var tvungna att överklaga för att få det utrett, säger han.

Klarar inte Klubbviken
Oklarheten består i att M/S Eskil, det fartyg som L-Line vann den nya upphandlingen med, inte får trafikera delar av skärgården.

Artikelbild

| Förseningar i skärgårdstrafiken? Kommunens företrädare hoppas att den nya överprövningen inte ska innebära att sommarens turlista påverkas.FOTO: Kurt Engström

Fartyget är anpassat till fartområde E, medan många områden i Luleå skärgård är D-klassade.

Bland annat får inte fartyget gå in till varken Klubbviken eller Kluntarna.

I underlaget för kommunens upphandling står det att turbåten ska vara klassad för trafik i fartområde D för att upphandling ska ske.

Göran Widén hoppas att inte skärgårdstrafiken blir försenad på grund av överklagan.

Artikelbild

| "Vi får invänta förvaltningsrättens beslut. I dags kan jag inte säga så mycket" säger Inger B Larsson (S), ordförande i fritidsnämnden om den nya överklagan.

- Jag hoppas inte det. Det är vi inte ute efter. Det är inte bra för den som ska sköta trafiken, oavsett vem det nu blir, säger Göran Widén.

Senast den 1 mars måste nu kommunen ha lämnat sitt svar till förvaltningsrätten. Sedan är det oklart hur lång tid rättsprocessen blir. Och vad utfallet blir.

Artikelbild

| Förseningar i skärgårdstrafiken? Kommunens företrädare hoppas att den nya överprövningen inte ska innebära att sommarens turlista påverkas.FOTO: Kurt Engström

- Efter det att kommunjuristen har lämnat sitt yttrande beror det på hur fort förvaltningsrätten säger sitt. Det finns inget stipulerat tidsintervall för det, säger Helén Wiklund Wårell, fritidschef.

Fri konkurrens
Hon menar på att förvaltningen gjort rätt denna gång.

Artikelbild

M/S Eskil ska trafikera öarna i Luleå skärgård i sommar. Detta efter att fritidsförvaltningen gjort om upphandlingen av skärgårdstrafiken. Eskil trafikerar just nu Mälaren, men är inhyrd av rederiet L-Line som vann den nya upphandlingen.

- Vi har gjort det vi tycker är rätt och riktigt. De tycker något annat. Och nu får andra avgöra, säger hon.

Kommunalrådet Karl Petersen (S) hoppas på en snabb gång i rätten.

Artikelbild

- Det är önskvärt att det här blir färdigt så så vi kan börja planera. Jag hoppas att det går relativt smidigt och fort så vi kommer vidare, säger han.

- Är det så att något ska-krav inte är uppfyllt så är det som det är. Vi har fri konkurrens och det är så aktörerna vill ha det.

Artikelbild

Allt ska fixas
Enligt Bernt Lindbäck, vd för L-Line som vunnit den senaste upphandlingen med M/S Eskil, uppfyller Eskil alla krav.

- Vi kommer att redovisa detta till förvaltningsrätten. På alla båtar som går i sådan här fart sker regelbunden inspektion och nog är det ett antal punkter som ska justeras på Eskil innan den tas i bruk. Men så är det alltid, säger han.

Övrig turbåtstrafik drabbas inte av rättsprocessen som nu tar vid, utan endast den tur som Kungsholm gjort tidigare somrar.