Samhällsbyggnadsförvaltningen genomförde i går, tillsammans med Morjärvs motorsällskap, en platsbesiktning i Morjärv.

- Vi har gjort borrhål

i isen, så nära lastbilen vi törs gå, för att se om det tränger upp någon diesellukt eller om vi kan se någon oljefilm. Vi har inte kunnat se några sådana spår, vilket tyder på att tanken kanske är intakt, men vi ska göra en ny kontroll efter helgen, säger Tommy Johansson.

Artikelbild

| Lastbilen sjönk på Morjärvsavan och endast spetsplogen syns ovan isen. FOTO: Göran Ström

Snabb bärgning
Försvarsmakten har åtagit sig att bärga lastbilen, och Kalix kommun är intresserad av att det sker så snart som möjligt.

- Hur bärgningsarbetet ska gå till rent praktiskt, och hur försäkringen gäller, är senare frågor, säger Tommy Johansson.

Lastbilen syns bara tack vare att spetsplogen skymtar ovan isen.

Dykare går ned
- Det är Försvarsmakten som lägger upp arbetet för bärgningen, men inledningsvis ska dykare gå ned för att se var stålvajrarna kan fästas, säger Tommy Johansson som bedömer det som "osannolikt" att eventuella föroreningar nått grundvattentäkten eftersom den anses ligga tillräckligt långt från olycksplatsen (500 meter).

Artikelbild

| Lastbilen sjönk på Morjärvsavan och endast spetsplogen (inringad) syns ovan isen. "Ren otur. Jag hade provborrat tätt, det var minst 40 centimeter kärnis. Men just där var det dubbelis", säger Magnus Sandström, Övermorjärv.FOTO: Göran Ström

I torsdags tog Kalix kommun vattenprover. Resultaten av proverna väntas bli klara under kommande måndag.