Tommy Johansson tog nya vattenprover under måndagseftermiddagen och tack vare bättre utrustning kom han närmare lastbilen, alldeles ovanför den, och resultatet visade att det finns dieselolja i vattnet i anslutning till lastbilen.

Hur omfattande är skadorna?
- Vi vet att det fanns 70 liter dieselolja i lastbilens tank och vi utgår från att det har läckt ut, säger Tommy Johansson som betraktar det som "tur i oturen" att det handlar om en så begränsad mängd.

Miljöpåverkan?
- Dieselolja är inte så tung, den dunstar och försvinner allt eftersom. Men, den skadar exempelvis sjöfåglar, men det är ju inte aktuellt där och nu, säger Tommy Johansson som inte kan säga hur fisk i sjön kan ha påverkats.

Artikelbild

| Räddningstjänsten ska utföra saneringsarbetet för att få upp dieselolja ur vattnet.FOTO: Göran Ström

Påverkan på grundvattentäkten?
- Det är en kilometer till vår råvattentäkt och det bedöms som osannolikt att föroreningen ska nå dit men vi diskuterar förebyggande åtgärder, säger Tommy Johansson.

Räddningstjänsten ska utföra saneringsarbetet för att få upp dieselolja ur vattnet.

Det är ännu oklart när lastbilen ska bärgas.