Miljönämnden i Mora-Orsa lägger ner det flera år gamla ärendet med hänvisning till att den inte kan överblicka konsekvenserna av vad en kraftig sänkning av strålningen från tv- och mobilsändare skulle leda till för många viktiga samhällsfunktioner i området, skriver tidningarna i Dalarna.

Saken ha handlat om huruvida mobiloperatörer och statliga Teracom ska tvingas rikta om sina antenner med anledning av att en man i byn Venjan klagat på att elallergi får honom att må dåligt av strålningen.

Om beslutet gått igenom hade delar av kommunen riskerat att bli utan mobilnät och tv.

Trots att det inte finns några vetenskapliga belägg för att strålningen från mobil- och tv-sändare skulle skapa ohälsa, väljer miljönämnden att hålla en dörr öppen. I sitt beslut skriver nämnden:

"Miljönämnden anser att det vetenskapliga läget, beträffande kopplingen mellan ohälsa och exponering från strålning från mobilstationer under gällande referensvärden, befinner sig i en gråzon. Det går med andra ord inte att utesluta att anmälarens upplevda besvär kan kopplas till exponering av elektromagnetiska fält från intilliggande mobilstationer".

Nämnden skriver också att ledamöterna diskuterat att helt förbjuda teleoperatörerna från att verka i det aktuella området tills forskningsläget klarnat.