Trådlösa nätverk i skolorna blir allt vanligare. Det är anledningen till att allt fler lärare och elever inte mår bra. Det sade i går Gunilla Ladberg, psykolog, beteendevetare, och doktor i pedagogik.

Mötet var anordnat av föreningarna Vågbrytarna nord, som arbetar för information kring riskerna med elektromagnetiska fält, och Elöverkänsligas riksförbund, som arbetar för elöverkänsligas rätt i samhället.

På 1970-talet och 1980-talet blev människor sjuka av strålningen från datorskärmarna. TCO arbetade med frågan och strålningen minskade, enligt Ladberg.

Artikelbild

- Många blev bra eller bättre efter det. Nu när trådlösa nätverk ökar blir många sjuka igen.

Drabbar nervsystemet
Europarådet för mänskliga rättigheter kom i maj med en resolution kring elektromagnetiska fält.

- Den är formulerad skarpt varnande. Speciellt när det gäller att sätta in trådlösa nätverk i skolorna. Samtidigt pågår en explosion av detta i de svenska skolorna. Det här är mycket allvarligt och det ökar antalet barn som mår dåligt, säger Ladberg.

Hon förklarar att för de som är överkänsliga mot elektromagnetisk strålning drabbas nervsystemet och därför är symtomen olika.

- Ofta handlar det om problem med: koncentration, sömn, dygnsrytm, huvudvärk, att de drabbade tappar ord, har svårt att sitta still och är lättirriterad. Symtomen varierar också över tid och de som drabbas ifrågasätts.

Ladberg jämför med annan strålning som man numera vet är farlig för människor.

- Röntgen och radioaktiv strålning ansågs inte farlig från början. Men nu vet vi bättre. Allt talar för att alla frekvensområden av strålning påverkar oss.

Hon säger att strålning från till exempel mobiltelefoner inte är tillräckligt undersökt.

- Det kanske finns någon frekvens som är mer skonsam än andra.