Samtidigt som medielandskapet digitaliseras drar förändringens vindar genom Mediehuset. På uppdrag av styrelsen för Norrbottens media har chefredaktörerna Anders Ingvarsson, NSD, och Mats Ehnbom, Norrbottens-Kuriren, tagit fram underlag som bland annat innebär betalväggar på nyhetssajterna.

- Vi måste värdera den journalistik vi har på webben och våga ta betalt. Då måste vi också bli både snabbare och fylligare, säger Anders Ingvarsson.

Gemensam produktionsenhet
För att utveckla de mobila plattformarna - mobiltelefoni och läsplattor som Ipad - får tidningarna en gemensam digital produktionsenhet med två nyrekryterade personer.

Artikelbild

| NSDs redaktion rönte stort intresse. Några av gästerna dokumenterade besöket.

Målet är att betalväggar införs våren 2013. Den tekniska utformningen, exempelvis vilket innehåll på nyhetssajterna som ska kosta pengar, är dock inte fastslagen.

- Vi kommer tappa trafik initialt. Men erfarenheten från exempelvis lyckosamma New York Times, som har infört betalvägg, är att folk vill betala. Dessutom har pappersläsandet ökat, säger Mats Ehnbom.

Hur ser ni på konkurrensen från public service-företagen SVT och SR, nyhetssajter oberoende av annonser och betalmodeller?
- Provocerande. De använder allmänna medel för att göra tidning på nätet. Samtidigt ska man komma ihåg att vi är 115 journalister inom Norrbottens Media. De kan inte erbjuda det vi presterar, säger Mats Ehnbom.

Gemensam nöjessida
Tidningarnas helgbilagor, NSD Helg samt Plus, ersätts av en ny gemensam bilaga, samtidigt som nöjessidan får en gemensam redaktör.

Artikelbild

| NSDs redaktion rönte stort intresse. Några av gästerna dokumenterade besöket.

- NSD och Norrbottens-Kuriren är starka varumärken och vi ska behålla särarten. Men helgbilagorna och nöjesredaktionerna är minst konkurrenskänsliga i sammanhanget, säger Anders Ingvarsson.

Gemensamma redaktionen Nöje/Feature innebär tre tjänster, en besparing med tre tjänster jämfört med bemanningen i dag.

Dessutom samordnas fotoavdelningarna.

- Vi samordnar "rutinfotot", det som framförallt sker kvällar och helger. Bilder från idrott, presskonferenser, nöje, olyckor och dylikt ska levereras till båda tidningarna. Därmed kan vi minska med två fototjänster, säger Mats Ehnbom.

Fem tjänster
Totalt försvinner fem redaktionella tjänster på Norrbottens media.

- Vi hoppas kunna lösa det genom pensioneringar och naturliga avgångar, säger Anders Ingvarsson.

Samtidigt planeras för "kompetensväxling" och fortbildning av personalen för att stärka beredskapen inför nya digitala utmaningar.

- De som vill lämna företaget får göra det, så att vi kan anställa folk med ny kompetens. Ambitionen är att åtminstone tio personer nappar, säger Mats Ehnbom.

Blir avgångsvederlag aktuellt?
- I någon form, säger Mats Ehnbom.

"Galet och egendomligt"
Journalisternas fackklubb inleder MBL-förhandlingar med Norrbottens media i kommande dagar.

Jan Bergsten, kulturredaktör på NSD och vice klubbordförande, ogillar tanken på gemensam nöjessida och helgbilaga.

- Galet och egendomligt. Varför slå ned på den traditionella papperstidningen som genererar intäkter och har profiler, för att i stället satsa på osäkra intäkter som mobila plattformar och tv-kanalen 24 Norrbotten? säger han.