Bakom slutsatsen finns en enkätundersökning där 172 000 elever i grundskolans årskurs sex och nio från hela landet deltog.

Forskare menar dock att det behövs fler studier, i synnerhet på yngre barn.