Antalet har mer än fördubblats på senare år och på utrikesdepartementets bord finns i dag 140 fall.

Hon anser inte att UD under Carl Bildts ledning lever upp till riksdagsbeslut om att arbetet med de bortrövade barnen ska vara en prioriterad fråga.