Pappan greps på torsdagskvällen. Det påstås att mannen har misshandlat och dödshotat sin dotter. Han är dessutom misstänkt för att ha försökt förhindra dottern att berätta för polisen vad hon varit med om.

Samtliga tre händelser ska, enligt vice chefsåklagare Thomas Ennefors, ha inträffat under torsdagen.

- Själva våldet har inte varit av speciellt farlig art. Dottern har inga allvarliga skador, säger Ennefors.

Kulturellt betingade
Att händelsen är att rubricera som hedersrelaterat våld står det inget tvivel om, enligt åklagaren.

- Utan att säga för mycket så finns det moment som är kulturellt betingade.

Thomas Ennefors säger också att det finns en historik med våld inom den här familjen.

- Jag kan inte kommentera det närmare, säger Ennefors som på fredagen yrkade att tingsrätten måtte häkta den 47-årige pappan på sannolika skäl misstänkt för misshandel, olaga hot och övergrepp i rättssak.

Tingsrätten lyssnade på åklagarens yrkanden och häktade mannen, trots hans nekande.

Hotade med självmord
Häktningsskälen är att det finns risk att mannen på fri fot kan försvåra utredningen samt att det finns risk att han fortsätter att begå brott mot dottern. Åklagaren fick även tillstånd att meddela den misstänkte restriktioner vilket betyder att mannan inte får kontakta sin familj under utredningstiden.

Den misstänkte blev förtvivlad när häktningsbeslutet lästes upp .

- Jag kommer att dö, jag svär vid Gud, jag kommer att döda mig själv, sade han.