- Det här är helt realistiskt. Norra Sverige tillsammans med Nordkalotten utgör ju kornboden för övriga Europa när det gäller mineral- och råvaruresurser. Och med tanke på de utmaningar som väntar så skulle Luleå vara en utmärkt placering för detta forskningscenter.

EU-stöd
Pär Weihed pekar samtidigt på en helt nödvändig insats som krävs för att hans plan ska bli verklighet.

- Då måste EU gå in och kraftfullt bidra med finansieringen. Med tanke på de stora summor som EU lagt ut på att subventionera jordbruket nere i Europa så lär det väl inte bli några problem.

Artikelbild

Större intresse
Pär Weihed poängterar att han inte på något sätt är ute i det blå eller ute på gyngfly.

Frågan har vid ett flertal tillfällen diskuterats med med EU-företrädare. Weihed har dessutom deltagit i ett antal utredningar kring den framtida europeiska råvaruförsörjningen och han ser ett allt större intresse från EU när det gäller den här delen av världen.

- EU har insett att den framtida försörjningen av metaller och mineraler blir allt viktigare och då gäller det att se om sitt hus. Då måste man också fokusera på de områden där resurserna finns och det är här uppe i norra Sverige, tilllsammans med hela Nordkalotten. Det här bäddar för en medfinansiering från EU.

Tummelplats
Att samla 500 kunniga forskare under samma tak skulle givetvis bli en enorm fjäder i hatten för Luleå och Norrbotten men också en tummelplats där experterna tillsammans med gruvindustrin ska försöka lösa de framtida problem som näringen står inför, menar Weihed.

- Utmaningarna är många. Det gäller bland annat att ta fram metoder så att vi kan lokalisera malmer som ligger på djupet. I dag känner vi till det mesta som finns på ytan och en bit ner, men definitivt inte längre ner.

Och någon fara för att drömmen om ett stort europeiskt forskningscenter i Luleå på sikt kan komma att braka ihop, ser inte Pär Weihed.

Efterfrågan ökar
- Det här är visserligen en konjukturkänslig bransch, samtidigt pekar alla prognoser på att behovet och efterfrågan av metaller som används för att bygga infrastruktur kommer att forsätta att öka. Den snabba utveckling som sker i Kina, Indien, Brasilien och en rad andra länder kommer att bidra till detta.

- Så nu gäller det för alla inblandade, universitet, politiker, gruvnäring, att ta sig an den här uppgiften med full kraft. Då kan det här bli någonting riktigt stort, säger Pär Weihed.