Påsken är helgen då norrbottningen ger sig ut på isarna och upp i fjällvärlden - ofta på sina skotrar.

Men paradiset brukar ha en baksida.

Håller andan
I fjol flögs två norrbottniska män till Universitetssjukhuset i Umeå med allvarliga skador efter skoterolyckor.

Artikelbild

| Påskisarna är förrädiska. Här en skoter som övergetts på isen. FOTO: Kurt Engström

Dessutom flögs en norsk medborgare från Riksgränsen till Gällivare sjukhus med benbrott efter att ha försökt köra upp för en brant.

I år är det många som håller andan och hoppas att påsken ska bli befriad från riktigt allvarliga incidenter.

Men orosmolnen finns där.

Länsstyrelsens naturbevakare har precis varit runt och granskat Norrbottens isar och den rapport de lämnar är alarmerande.

Artikelbild

| Påskisarna är förrädiska. Här en skoter som övergetts på isen. FOTO: Kurt Engström

- Isarna har varit dåliga hela vintern, men just nu är det direkt olämpligt att åka längs vissa leder. Det är som om allt är en månad tidigare än normalt, säger Eva Oskarsson, länsstyrelsen

Därför vill hon varna skoteråkarna till extra försiktighet under påskhelgen.

Använd leden
- Var vaksamma och använd omdömet. Finns det en stakad led - använd den. Och även om det normalt brukar gå att ta sig fram på ett speciellt ställe kan situationen vara annorlunda i år. Det kan bli tal om att tvingas revidera sin färdplan.

Störst risk är det, enligt Oskarsson, längst ner i fjälldalarna där det finns strömmande vatten.

Det är inte bara länsstyrelsen som vill gå ut och varna skoteråkarna. Även intresseorganisationen Sofed höjer varningsflagg inför påskhelgen.

Betydligt farligare
Anders Peterson är ledamot i Snofeds styrelse och han befarar att påskhelgen kan bli olycksdrabbad.

- Jag vill varna för strömmande vatten, sjöutlopp och vattendrag med källor där det kan skapas ishål där man minst anar det. Även på reglerade vatten är det i år betydligt farligare isar.

Störst oro finns ändå för kustisarna.

- Havsisarna är i år betydligt svagare, kör bara där du är helt säker på att isen håller. Fråga lokal kunskap innan du ger dig iväg och gör provborrhål om du är osäker, säger Peterson.

Snofed är även kritiskt mot skoterledernas tillstånd i Kiruna kommun. Dels är de så kallade ruskmarkeringarna i många fall borta vilket gör att det är svårt att följa en led, dels är lederna i sig i dåligt skick.

- Det har skapats otroligt gropiga leder vilket kan leda till tvära kast och att man kör in i träd. Sänk därför farten, uppmanar Anders Peterson.

Norsk invasion
Slutligen oroar sig Snofed för alla norska skoteråkare som invaderar fjällvärlden.

- Cirka 85 procent av alla skoteråkare i fjällen är från Norge och de saknar förarbevis, vilket gör att de inte kan regelverket. Till exempel vet de inte att alla passagerare måste stiga av innan man passerar en väg. Vi väntar bara på att den första dödsolyckan ska inträffa när en kälke fastnar i asfalten och ett fordon kommer.