Skyddsjakt på gråsäl är tillåten från och med nu på måndag, den 16 april, och resten av året - så länge kvoten inte är fylld. För att få fälla en säl måste det finnas risk för allvarlig skada på fisket.

Ifjol sköts endast 72 av 230 tilldelade sälar och därför bedömer Naturvårdsverket att det inte är motiverat att höja kvoten. Samtidigt anser man att nuvarande kvot inte är något hot mot att bevara gråsälstammen i Östersjön, som beräknas bestå av mer än 25 000 individer.