Varje vecka har vi
i NSD ett större antal personligt skrivna krönikor. Det handlar om både interna och externa medarbetare som skriver om en rad skilda ämnen. Antalet krönikor har ökat de senaste åren. Det är helt medvetet, det är en del av NSD:s satsning på att vara mer analyserande.

Jag tycker det är bra med krönikor. Det kan vara resonerande och stimulerande. En av krönikörernas uppgift är att utmana invanda tankemönster, som jag brukar kalla det. En bra krönika väcker tankar, får läsaren att tänka i nya banor - eller skapar förståelse för andra sätt att se på saker.

Genom en välskriven och välformulerad krönika kan du som läsare få insikt i andra personers sätt att tänka, det kan skapa en förståelse hos dig för hur andra resonerar - även om du själv tänker precis tvärtom. Man behöver inte hålla med i krönikörens åsikt för att tycka att en krönika är bra, hävdar jag.

Artikelbild

Redan på 1700-talet lär Voltaire ha sagt något i stil med: "Jag håller inte med om din åsikt, men jag är beredd att gå i döden för din rätt att yttra den".

Det sammanfattar rätt bra vad yttrandefrihet handlar om.

Varje vecka får jag i ganska hårda ordalag frågor om hur jag kan tillåta att våra krönikörer skriver si eller så. Det handlar om allt ifrån tillsynes ofarliga kommentarer om alldagliga ämnen, om sportkrönikor, recensioner, nöjeskrönikor, jämställdhetskrönikor, kulturkrönikor och nyhetskrönikor. De arga frågorna kan också handla om vilka ämnen våra krönikörer väljer att beröra. Här kan vi även väva in synpunkter på insändare, som ju ibland väcker våldsamma känslor. Om jag ska uttrycka mig milt brukar jag rätt ofta få frågor i stil med: "Hur f-n kan man få skriva så i NSD?"

Vissa läsare blir så provocerade av andra människors åsikter att jag faktiskt blir lite rädd.

Artikelbild

Svaret är i grunden rätt enkelt: Så länge man håller sig inom de pressetiska ramarna och inte är för stötande så snarare vill jag att olika röster och synsätt ska komma till tals.

Det tror jag berikar oss alla som läser NSD. Även om vi inte alltid håller med i det som skrivs så kan vi i alla fall få andra insikter, bli lite smartare. Även om vi i grunden är av helt motsatt åsikt.

En poäng med utomstående krönikörer är att få in andra röster, bjuda in personer som kan utmana invanda tankemönster. Krönikörerna kan väcka känslor. I vissa fall ska de även kunna provocera.

Och genom att bjuda in utomstående krönikörer som är experter på ett ämne eller brinner för en fråga som vi andra på tidningen inte har specialkunskaper om kan vi bredda vårt utbud av analyser och fördjupning. Vi kan få in andra ämnen i tidningen än vad vi skulle ha annars.

Skulle vi bara göra en tidning enbart med ett urval och åsikter som exempelvis jag är intresserad av eller håller med om - så skulle nog bara jag vilja läsa den.

Och det vore ju lite trist.

Trevlig helg!