Föreläsningen riktar sig till unga Jokkmokksbor. Vad kommer de att få höra?
- Hur man startar ett företag, varför man ska göra det och hur man gör verklighet av idéer. Framförallt ska jag försöka ge dem motivation och försöka peppa dem. Och försöka visa på att man kan ta alternativa vägar. Man behöver inte gå gymnasiet, högskolan och sedan jobba om ingenjör. Det finns andra sätt.

Varför tror du att de flesta väljer den vägen som du precis nämnde?
- Det är nog starka normer och traditioner, speciellt i Norrland. Det handlar mycket om trygghet också.

Hur lätt är det att starta företag?
- Det är jättelätt och går väldigt snabbt.

Måste man ha en affärsplan?
- Absolut inte. Det är bättre att ha en plan för de grejer man vill testa, och så gör man det. En affärsplan handlar mer om hur man tänker att man ska göra rätt.

Hur ska unga i Jokkmokk våga ta steget att göra verklighet av sina idéer?
- Man måste ta till sig att världen har blivit så mycket mindre. Det gör inget att man sitter i Jokkmokk, man kan fortfarande sälja till Tyskland. Den digitala världen gör att man kan sitta i Jokkmokk och vara jätteduktig på det man gör. Det har aldrig gått tidigare. Det är lättare att stanna kvar på små orter nu. Man har själv ett ansvar för sin egen situation. I stället för att få ett jobb, skaffar man sig ett jobb, säger Anton Johansson.