HER2-positiv bröstcancer är en aggressiv form av bröstcancer. Sammanlagt får cirka 700 kvinnor i norra sjukvårdsregionen (Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland) varje år diagnosen bröstcancer. Upp till var femte av dem har den aggressiva HER2-positiva formen.

Nytt läkemedel
Sedan 2000 behandlas kvinnor med just denna typ av bröstcancer med läkemedlet herceptin. I studien kommer patienter som har opererats och inte har fått återfall behandlas med herceptin i kombination med cytostatika (cellgift) under ett år.

Hälften av patienterna kommer samtidigt att tilläggsmedicineras med pertuzumab, ett nytt läkemedel utvecklat av läkemedelsjätten Roche. Syftet är att undersöka
om tilläggsbehandlingen kan skydda bröstcancerpatienter bättre än dagens standardbehandling.

Artikelbild

"Det är mycket glädjande att vi fått möjlighet att vara med i denna stora internationella studie", säger Nils-Olof Bengtsson, överläkare vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

3 800 patienter med HER2-positiv bröstcancer, som har opererats och inte har fått återfall, erbjuds nu att delta i den internationella studien och Norrlands universitetssjukhus i Umeå är ett av sex svenska sjukhus som deltar i studien.

Sjukhuset i Umeå erbjuder patienter från alla de fyra nordligaste länen att delta. Det finns ingen maxgräns i antal patienter per land eller län utan rekryteringen av patienter kommer pågå tills totalt 3 800 patienter deltar i studien.

Lovande resultat
- Det är mycket glädjande att vi fått möjlighet att vara med i denna stora internationella studie som syftar till att i ett tidigt stadium, innan cancern hunnit sprida sig, ytterligare förbättra behandlingen av patienter med HER2-positiv bröstcancer. En liknande studie med pertuzumab vid spridd bröstcancer har visat lovande resultat. Studien är viktig för att ytterligare förbättra bröstcancersjukvården genom att pertuzumab i bästa fall ytterligare minskar risken för bröstcanceråterfall och bröstcancerdödlighet, säger Nils-Olof Bengtsson, överläkare vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå och ansvarig prövare för studien i norra sjukvårdsregionen.