Justitiekanslern, landets högsta tillsynsmyndighet som övervakar rättsväsendet, tog sig an fallet Thomas Quick redan år 2006, efter anmälan från anhöriga till mordoffer och en kompletterande, 55 sidor lång rättsutredning av advokat Pelle Svensson.

Efter tio dagar hade dåvarande JK Göran Lambertz kommit fram till sin slutsats.

- Jag har själv tagit intryck av kritikerna och länge ställt mig undrande till domarna mot Thomas Quick. (...) Men när jag nu har "hört den andra sidan" genom att studera domarna och granska kritikernas argument, har jag fått ändra mig. Domarna är utomordentligt övertygande, skrev Göran Lambertz i ett långt debattinlägg (Dagens nyheter, den 3 december 2006).

Artikelbild

| Justitiekansler Anna Skarhed kallar Quickskandelen för ett trauma och ett misslyckande för rättsväsendet.

"Osäker och lite bekymrad..."
Tre år senare - när Sture Bergwall hade dragit tillbaka alla sina erkännanden - valde Göran Lambertz att frivilligt sluta som justitiekansler, sannolikt därför att hans trovärdighet hade skadats för mycket.

I dag arbetar han som justitieråd inom Högsta domstolen.

När NSD tar kontakt är Göran Lambertz fåordig i mejlkorrespondensen. Han kallar sig numera "osäker" och "lite bekymrad" över resningsansökningarna.

- Men eftersom jag är domare i HD bör jag inte gå in på detaljer, säger förre JK Göran Lambertz.

Artikelbild

| Justitiekansler Anna Skarhed kallar Quickskandelen för ett trauma och ett misslyckande för rättsväsendet.

Göran Lambertz anser inte att justitiekanslern bör göra en ny granskning. Däremot utesluter han inte att regeringen tillsätter en statlig utredning.

- Det kan man nog tänka sig, säger Göran Lambertz.

Han blir desto mer talför när frågan om förtroendet för Sveriges rättsväsende förs på tal.

"Rättsstaten har misslyckats"
- Om det blir så att han frias för alla mord kommer trovärdigheten att påverkas rejält negativt. Men det är inte så katastrofalt som det skulle ha varit om det hade handlat om någon som hade nekat. Om han är oskyldig, så gjorde han ändå allt han kunde för att bli fälld, säger Göran Lambertz till NSD.

Även nuvarande justitiekansler Anna Skarhed är övertygad om att fallet Thomas Quick har skadat förtroendet för landets rättsväsende.

- Varje felaktig dom är en för mycket. Självklart är detta olyckligt för både Thomas Quick (läs: Sture Bergwall) och för alla anhöriga som har drabbats. Om det blir fler ogillande domar kan man konstatera att rättsstaten har misslyckats och vi står utan fastställd gärningsman i mordfallen. Det är ett trauma.

Samtidigt kallar hon ärendet för ett "unikt rättsfall".

- Thomas Quick har en extrem personlighet som gjorde att man trodde att han berättade sanningen. Det har också funnits stödbevisning som domstolarna har hänfört sig till. Han var en person med en svår sjukdom och på grund av den gjorde han sig skyldig till brott. Man såg också mönster och platser som stämde in i hans versioner.

- Men i efterhand kan vi konstatera att det uppenbarligen inte gjordes korrekta bedömningar.

"Vi måste se allvarigt på detta"
Borde JK ha granskat rättsprocessen i ett tidigare skede?
- Nej. Justitiekanslern ska aldrig gå in i pågående rättsprocesser, det är en grundregel i vårt system.

Ska JK göra en ny granskning nu när han har friats i flera rättegångar?
- Inte medan resningsförfarandet pågår men självklart måste vi se allvarligt på detta. När resningsprocessen är avslutad är det inte omöjligt - snarare rimligt - att JK gör ytterligare en undersökning.

- Men samtidigt är det här ett fall som är så exceptionellt att det blir svårt att dra några långtgående slutsatser.

Justitiekanslern kan anmäla försumliga advokater till Advokatsamfundet. Kan det bli aktuellt gällande exempelvis Claes Borgström i fallet Thomas Quick?
- Nej. Claes Borgström är inte korkad. Jag är övertygad om att han tillvaratog sin klients intressen på bästa sätt och hade samtal med Thomas Quick kring hur han skulle företräda honom. Samtidigt, i ljuset av det som nu kommer, kan man ändå bli bekymrad. Det är nog Claes Borgström också.

Fallet Thomas Quick kallas för den största rättsskandalen genom tiderna i Sverige. Håller du med?
- Jag vet ännu inte om den bedömningen är korrekt, jag ser snarare processen som ett stort sår. Ändå fungerar vårt rättsystem i och med resningsprocesserna, säger Anna Skarhed, landets justitiekansler.