Marschen för tillgänglighet är en organisation som syftar till att införa en svensk lagstiftning som klassar otillgänglighet som diskriminering av funktionshindrade. Någon marsch, i ordets rätt bemärkelse, utfördes inte i Boden. I stället valde de medverkande organisationerna, DHR, Röda Korsets byrå mot diskriminering, Handikappförbundens samarbetsorgan och Synskadades riksförbund att utföra en manifestation.

Var femte berörs
På en sommarsolig medborgarplats samlades de, talare, arrangörer och åhörare. Ett 50-tal personer, varav några med synliga funktionshinder, några utan och de som bär på osynliga funktionshinder - till exempel hörselnedsättning och neuropsykologiska diagnoser som ADHD och ADD.

- En femtedel av Sverige befolkning berörs, mellan 1,5-1,8 miljoner människor. Ändå kan vi inte få en lagstiftning som säger att otillgänglighet är ett diskrimineringsbrott. En lag som finns i USA, Australien, Sydafrika och Norge, för att nämna några. Nu är det dags att gå från ord till handling, sa dagens konferencier, Karl-Lennart Eriksson.

Artikelbild

| Bodentjejen, Madde Lundberg, underhöll mellan talarna.

- Det finns en majoritet i riksdagen för att rösta igenom lagförslaget. Men inget händer. Nu har det legat på regeringens bord sedan 2010. Dags att gå från ord till handling, sa Karl- Lennart Eriksson och manade åhörarna att haka på honom i talkör.

"Tillgänglighet, en rättighet". "Handling! Riksdag och regering. Ingen mer diskriminering".

För alla
- Att tillgängliggöra samhället är inte för vissa personer, utan för alla. Det handlar inte om vi och dem, ingen viss grupp. Det krävs en attitydförändring helt enkelt, sa Åsa Lindqvist från DHR.

- Varför byggs det fortfarande trappor. Det går lika lätt att bygga ramper som alla kan gå på, sa Ida Aspemo, Röda Korset.