Motiveringen: "Insatsen som vårt broderfolk utförde med livet som insats i sökandet efter våra saknade officerare som omkom i den tragiska Herculesolyckan."