Alla anställda ska erbjudas heltidsjobb och varje ny tjänst ska vara en heltid. Ingen ska vara visstidsanställd längre tid än två år och arbetsmiljön ska bli bättre genom enkäter som följs upp. Löftena ges till de offentligt anställda i kommuner, regioner och landsting som styrs av Socialdemokraterna och partiet ska redovisa resultat vid årsskiftet 2013/2014, skriver, partisekreterare Carin Jämtin och oppositionslandstingsrådet i Stockholm, Lars Dahlberg, i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin säger att frågan om heltid är en jämställdhetsfråga i allra största grad.

Socialdemokraterna vill att alla nyanställda ska erbjudas en heltidstjänst och att visstidsanställningarna ska begränsas till max två år i de kommuner och landsting där de styr.

Med det nya löftet om heltid hoppas Carin Jämtin på bättre förutsättningar till 2014.

Hillevi Engström (M), arbetsmarknadsminister, tycker att löftet om heltidstjänster till kommun- och landstingsanställda är en bra start.

Hon tycker också att fackförbunden borde ta mer ansvar och tillämpa lagen om anställningsskydd, las, på ett bättre sätt.

Hon menar att det är en viktig fråga där det gjort alldeles för lite. Men det finns exempel på moderatstyrda kommuner där löftet om heltid redan införts.