Gruvbolaget Kiruna Iron Ab, ett dotterbolag till australiensiska Scandinavian Resources, har planer på att tömma sjön Rakkurijärvi ungefär en mil utanför Kiruna och starta ett dagbrott.

Det har fått samebyar och stugägare att protestera och nu även konakta Greenpeace med förhoppningar om att starta ett samarbete.

– Vi vill väcka uppmärksamhet för vad som sker här i området. Det finns så mycket exploateringar i Arktis som lämnar sådana spår i naturen att de aldrig kommer att läka, säger Niila Inga.

Artikelbild

| Niila Inga, Laevas sameby och Therese Jacobson, Arktisansvarig på Greenpeace i Sverige, träffades under helgen för att diskutera de planerade gruvetableringarna vid bland annat sjön Rakkurijärvi i bakgrunden.

Gemensamt intresse

För Therese Jacobson från Greenpeace är besöket välkommet.

– För oss är det självklart att lyssna på de som faktiskt bor i Arktis. Vi har ett gemensamt intresse av att bevara miljön, ekosystemen, djur och växter som finns här. Men också de människor som bor här. Att det ska gå att fortsätta leva här, säger hon.

Greenpeace har tidigare inte jobbat så mycket med just gruvfrågor men är väldigt engagerade i Arktis och arbetar mycket politiskt.

Artikelbild

| Niila Inga, Laevas sameby och Therese Jacobson, Arktisansvarig på Greenpeace i Sverige, träffades under helgen för att diskutera de planerade gruvetableringarna vid bland annat sjön Rakkurijärvi i bakgrunden.

– Det finns gott om vackra ord när det gäller Arktis, speciellt från svenska politiker. Det är lite vårt jobb att se om de verkligen lever upp till det. Hittills är vi ganska besvikna, säger Therese Jacobson.