Fästingar har varit ovanliga i Norrbotten, men nu finns de fläckvis längs hela Norrlandskusten och även upp efter älvdalarna.

Mildare vintrar
Anledningen till ökningen är klimatförändringarna som medför mildare vintrar och längre vegetationsperioder. Med detta ökade nämligen antalet rådjur från drygt 100 000 på 1970-talet till över en miljon i början på 1990-talet.

- Vuxna fästingar är beroende av stora däggdjur som värddjur. Rådjuren är optimala, de finns i samma typ av områden, i löv- och blandskog. Rådjuren kan vandra tiotals mil från födelseplatsen så då är det bara för fästingarna att följa med och etablera nya populationer, säger Jaenson, som forskar på fästingar och hur de fästingöverförda sjukdomarna sprids.

Artikelbild

| Kartan till vänster visar fästingarnas utbredning i början av 1990-talet, den till höger är nuvarande situation. På bilden ses från vänster till höger en larv, en nymf, en vuxen hona och en hanne. Djuren till vänster har inte sugit blod, det har de högra. Hannen suger inte blod.Karta: Thomas Jaenson, Parasites & Vectors

Fästingarna suger blod i tre stadier. Som larv, nymf och vuxen. Det är när den vuxna honan suger blod på ett värddjur som fästingarna parar sig. När honan sugit sig full släpper hon ner sig till marken, lägger mellan 2 000 och 3 000 ägg. Så dör hon.

Larvstadiet
Smittan får fästingen under larvstadiet när den suger blod av smågnagare, näbbmöss och harar. När larverna kläcks till nymfer och suger blod smittar de också osmittade larver som sitter intill på värddjuret.

Om smittade nymfer eller vuxna fästingar biter människor kan människorna infekteras av borreliabakterier eller TBE-virus.

- Överallt i områden där det finns fästingar ska man vara medveten om risken att bli sjuk av fästingöverförda sjukdomar. Nu inkluderar det hela Norrlandskusten, en bra bit mot Övertorneå och Överkalix, och även längre in längs älvdalarna.

Artikelbild

Under hela 1990-talet och 2000-talet har antalet smittade av borrelia och TBE ökat. 2011 konstaterades 284 personer med TBE i Sverige.

Ännu finns inget fall av någon som smittats av TBE i Norrbotten. Men enligt Jaenson är det en tidsfråga.

Artikelbild

| Fästingexperten Thomas Jaenson, professor i medicinsk entomologi vid Uppsala universitet.

- För några år sedan smittades en person i Skellefteå med TBE.

Syster från öster
Från öster kommer också en systerart till den fästing vi har i Sverige, taigafästingen. Den upptäcktes i mitten av 2000-talet i Finland. Den sprider det virus som orsakar hjärninflammationer och de som drabbas får ofta allvarligare symtom av den än den typ av TBE som finns i Sverige.

Artikelbild

Thomas Jaenson har hittat taigafästingen på en ö utanför Umeå och arbetar för närvarande med att undersöka om taigafästingen förekommer med någon permanent population i Sverige.

- Jag tar gärna emot fästingar som samlas in från djur eller människor i Norrland, speciellt Norrbotten och Lappland, säger han.