Trafikverket region nord har fått i uppdrag av regeringen att märka ut minoritetsspråk på platsmärken efter det statliga vägnätet inom regionen.

Utmärkningen av kompletterande ortografiska namn på minoritetsspråk görs i enlighet med god ortnamnssed och innan beslutet har Lantmäteriet fått yttra sig.

Det handlar om ett tiotal nya skyltar efter väg 827 i Gällivare kommun.

Artikelbild

Staten betalar
Sjaunaädno ersätts med det svenska namnet Sjaunjaälven och kompletteras med det samiska namnet Sjávnaädno. Stenudden kompletteras med det samiska namnet Ávttso, Åkerudden/Áhkarnjárgga, Jaurekaska/Jávvrregasska, Aggalla/Ákkal, Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke, Aluokta/Áluokta, Karmas/Gármas, Nabbreluokta ersätts med det samiska namnet Nábrreluokta.

På allmänna vägar där staten är väghållare står Trafikverket för kostnaderna och arbetet utförs av Trafikverkets driftentreprenör i området.