Göran Rönning är mycket bekymrad över den minskande tjäderstammen.

- Jag kan utan tvekan säga att tjäderstammen nu är halverad om jag ser 45 år tillbaka i tiden.

Förödelse
Han nämner två orsaker till vad han kallar förödelsen.

Artikelbild

| Bodens jaktvårdsklubb vill bevara mer skog. De har märkt en nedgång av skogsfågelstammen.foto: göran strömFOTO: Göran Ström

- Tjäderfientligt skogsbruk och vårens dåliga väder, säger han.

Flera tjäderforskare har, enligt Göran Rönning, visat att produktionen av ägg och kycklingar gradvis har försämrats i skogar som påverkats av ensidiga skogsbruksmetoder.

Undermåliga tuppar’
- Ett nytt fenomen har uppmärksammats på senare år. Tjäderstammen splittras ofta till få individer, till ensamma solitärer, vilket innebär att de hönor som blir parade tvingas hålla till godo med en undermålig tupp. Anledningen är den biologiska utarmning som pågår i Sveriges skogar, genom att tjäderns naturliga spelplatser raderas ut av kalhyggesbruket, säger Gröan Rönning.

Föreningen Tjäderobservatörerna har försökt uppvakta jordbruksminister Eskil Erlandsson i frågan, men så här långt har man fått kalla handen.

Artikelbild

| Enligt tjäderobservatörerna tvingas hönorna hålla till godo med undermåliga tuppar.

- Han är ju storskogsägare och som vi har förstått är han också för det traditionella skogsbruket. Som vi i föreningen ser det hela måste vi börja debattera det här problemet, omgående, säger Göran Rönning.

Att färre tjäderkycklingar ses i skogarna just nu bekräftas också av de rapporter tjäderobservatörerna får av fågeljägare som rapporterat sina iakttagelser.

Artikelbild

En tjäderhöna.

Lång tid
- Eftersom vi har 45 år av studier ser vi klart och tydligt en långsam negativ trend och även om vi skulle få makthavarna att ändra på skogsbruksmetoderna och om vädret blir mer gynnsamt kommer det att ta flera år innan vi har en stark tjäderstam igen, säger Göran Rönning.