NSD avslöjade förra året att avfallsdeponin (Sellödeponin) läcker sexvärt krom till grundvattnet.

Nu erkänner Outokumpu att läckaget inte är över.

Erkännandet kommer efter att svenska Naturvårdsverket krävt en redogörelse om läckaget.

Artikelbild

| Outokumpu förnekande först läckaget via informationschef Niina Kostiander.

När NSD berättade om föroreningen av grundvattnet (hösten 2011) förnekade Outokumpu via informationschef Niina Kostiander läckaget.

Stängdes
Efter avslöjandet stängdes deponin och därefter sade Niina Kostiander "Sellödeponin är stängd. Vi har hela tiden följt halterna av sexvärt krom i grundvattnet i deponins närhet. Halterna har redan under flera år varit lägre än gränsvärdena som är satta för dricksvatten. För närvarande är halten sexvärt krom i grundvattnet fem gånger lägre än gränsen för dricksvatten".

Det var inte sant.

Nu uppger Outokumpu i ett svar till Naturvårdsverket att grundvattnet fortfarande är förorenat och att "nu ligger halterna av sexvärt krom i kontrollrören i detta område nästan vid målvärdena".

Artikelbild

Ståljätten visste
Outokumpu berättar att företaget känt till läckaget sedan år 2000.

Det är gasreningsstoft från stålsmältverket från åren 1976 till 1990 som lakats ut i grundvattnet, främst sexvärt krom. När läckaget upptäcktes inleddes saneringsåtgärder och grundvattnet började pumpas till kallvalsverkets neutraliseringsanläggning för behandling.

Artikelbild

| Outokumpu har känt till att Sellödeponin läcker sexvärt krom till grundvattnet sedan år 2000, men inledningsvis förnekades läckaget när NSD kontaktade ansvariga hösten 2011.

2005 testades ISRM-tekniken (in situ redox manipulation) för att sanera området och marken injicerades med ferrosulfat. Tre år senare injicerades en fullskalig ISRM-zon i Sellöområdet och vintern 2009 behandlades området på nytt och som Outokumpu uttrycker det är vattnet fortfarande "lindrigt förorenat".

Ingen information
Enligt Outokumpu finns det ingen risk att det förorenade grundvattnet i Sellöområdet sprider sig till ett större område och "inga betydande mängder urlakade skadliga ämnen har observerats i grundvattnet förutom i Sellöområdet".

Hur ser ni på säkerheten, att föroreningen inte sprider sig ytterligare?
- Jag vet inte hur de kan säga det. Vi har inte sett någon information om det, säger Egon Enoksson, Naturvårdsverket, som nu har begärt en fullständig rapport och nu har Outokumpu besvarat några frågor.

Långvarig övervakning
Eftersom Sellödeponin har stängts anser tillståndsmyndigheten att det inte finns någon anledning att ge tilläggsföreskrifter för deponin och Outokumpu uppger "efter stängningen minskar mängden skadliga ämnen så småningom till en ofarlig nivå".

Regionförvaltningen ålägger dock Outokumpu att övervaka utsläppen från Sellödeponin till och med år 2042. Företaget ska också upprätta en omfattande sammanfattning av läget samt åtgärder.Området ska även behandlas så att grundvattnets årsmedelvärde för sexvärt krom inte överstiger en milligram per liter och vid enskilda analyser inte överstiger fem milligram per liter.