En del av verksamheten är guidade turer i nationalparkerna Sarek, Muddus, Stora sjöfallet och Padjelanta. För detta har Jokkmokkguiderna fått dispens av länsstyrelsen att genomföra nio vinterturer, som bedrivs med hundspann, och sex sommarturer.

- Men turerna är väldigt olika. Vi kör ju dagsturer till vattenfallet i Muddus medan en annan tur kan vara en tiodagarstur i Sarek eller Padjelanta. Därför vore det mer rättvist om dispensen gällde gästdygn
i stället för ett antal turer. Vi ville ha 720 gästdygn i stället, vilket i praktiken inte behöver innebära någon skillnad, och därför överklagade vi vårt eget tillstånd, säger Matti Holmgren, som driver Jokkmokkguiderna.

Planerar i samråd
Jokkmokkguiderna ville att dispensen skulle gälla i tio år. Företaget ville också ha mer att säga till om i kommunikationen med samebyarna i området.

- Alla våra turer planeras
i samråd med berörda renskötare och det samarbetet har alltid fungerat superbra. Vi ville få med att vi också ska ha rättigheter, men det är egentligen inget problem.

Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet.

- Till 2014 måste vi söka ny dispens. Då ska jag söka för gästdygn i stället. Mitt drömscenario är att vi får ett antal gästdygn. De kan exempelvis vara öronmärkta för sommar och vinter, och även för respektive nationalpark.