Det krävs tillstånd för att använda stark laser, eftersom den både kan vålla ögonskador och orsaka bränder.

– Sedan finns det föreskrifter för hur man får utforma sin lasershow. Man får till exempel inte lysa på publiken och lasern måste ha ett nödstopp, säger Pernilla Andersson, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).
Nedlag förundersökningHon säger att det, trots reglerna, är vanligt med lasershower utan tillstånd och att man låter ljuset svepa över publiken på dansgolvet. Några olyckor till följd av detta har SSM inte fått rapport om ännu. Ett försök att åtalsanmäla en arrangör som använde stark laser utan tillstånd ledde bara till en nedlagd förundersökning, eftersom arrangören inte ansågs ha haft något uppsåt att bryta mot lagen.

 

Artikelbild

| Arkivbild: Scanpix.

Hoppas på diskussionSSM bedömer ändå riskerna med laseranvändningen som så stora att man bjudit in folk från nöjes- och reklamvärlden till ett möte i Stockholm den 3 oktober där man ska belysa risker och regler.
– Vi hoppas få till stånd en diskussion med branschen och höra hur de upplever att säkerheten ser ut, säger Pernilla Andersson.