Föräldrarna bor vid kusten, men för att skydda deras dotters identitet får även föräldrarna vara anonyma.

En varning
Deras berättelse är dock denna:

De är båda själva tatuerade, men har sagt nej till sin dotter. Tanken var att hon skulle få vänta till hon fyllt 18 och då få gå till en seriös tatuerare.

Artikelbild

Dottern väntade dock inte, utan hittade en kvinna som gjorde tatueringen. Enligt föräldrarna en oseriös aktör, en så kallad svarttatuerare.

Det gjorde föräldrarna förtvivlade och upprörda.

- Hon är vare sig seriös eller företagare. Ändå kan vi inte stämma henne eller göra någonting för att visa att vi inte accepterar sådana här saker på minderåriga, säger mamman.

Föräldrarna har vänt sig till NSD för att de vill varna för så kallade "fultatuerare" som inte följer branschens seriösa etik och rekommendationer.

Artikelbild

| Kasper Backe har åldern inne. Här blir han tatuerad på armen av Per-Olof "Poppen" Persson.foto: kurt engström

- Ingen vet hur hygienen är hos dessa svarttatuerare. Sterila nålar, rengjorda maskiner och så vidare. Det kan ju i värsta fall vara riktigt farliga sjukdomar som man kan få.

Föräldrarna är mycket förvånade över att det inte är ett lagbrott i Sverige att tatuera barn under 18 år.

Inget ansvar
- Barn är barn tills de är 18 år och myndiga. Vi känner oss maktlösa över att vi inget kan göra. Dessa personer tar inget ansvar för vad de gör. Vi vill att människor blir varnade för dessa oseriösa tatuerare och vår önskan är att det skulle gå att stämma dem.

Frågan om att kriminalisera tatueringar på minderåriga har varit uppe till debatt. Så sent som 2007 skrev tre riksdagsledamöter - Lars-Arne Staxäng (M), Annelie Enochson (KD) och Eva Johnsson (KD) - en motion där de efterlyste en lag mot att tatuera minderåriga. Det ledde fram till en utredning, men något förbud har inte införts..

Miljöbalken, smittskyddslagen och föräldrabalken är några av de lagar som i dag berör frågor om tatuering. Fast det finns inget som förbjuder tatuering av minderåriga.

I miljöbalken finns regler om bland annat företagens egenkontroll.

Smittskyddslagen

Smittskyddslagen handlar om vilka sjukdomar som är anmälningspliktiga för den som vill tatuera sig.

I föräldrabalken står att den som är under 18 år ska ha föräldrarnas tillstånd för att åta sig olika förbindelser, till exempel låta tatuera sig. Men det är inget lagbrott att inte fråga om den minderårige har något sådant tillstånd.

Anna Bergström, åklagare i Luleå, säger att det inte heller kan bli tal om misshandel.
- Syftet är ju inte att skada och den som utför tatueringen gör det inte mot barnets vilja. Jag har aldrig haft ett sådant ärende och jag har svårt att se att det skulle kunna gå att vinna.