Facket framför kraven i ett brev till Arbetsmiljöverket. Det handlar om att lokalerna förändras så att lärarna kan arbeta utan att bli sjuka.

De vill arbeta i klassrum där det inte finns trådlösa nätverk.

- Det här behöver inte innebära att man river ut allt som har med trådlösa nätverk att göra. Det handlar om att anpassa den lokala miljön så att våra medlemmar kan arbeta på ett vanligt sätt, säger Stefan Millgård, ombudsman på Lärarnas riksförbund.

Artikelbild

| Under våren åtgärdades så kallade vagabonderande strömmar på Tunaskolans skolgård och i någon korridor. I dag finns inga farliga magnetfält, enligt skolledningen.FOTO: Kurt Engström

Han är mycket upprörd över att kommunen och facket tidigare kommit överens om åtgärder - men att kommunen nu ändrat sig helt.

- Jag har aldrig varit med om att man tar tillbaka en överenskommelse om en anpassning. Det är inte möjligt om man ska följa arbetsmiljölagen, säger Stefan Millgård.

Vagabonderade strömmar
Lärarna är nu i tjänst, men två av dem har varit hemma i omgångar. Kommunen har gjort en utredning av Tunaskolans arbetsmiljö för ett år sedan. Man hittade då problem med en del mattor och så kallade vagabonderande strömmar.

- Vi har bytt mattor och vi har åtgärdat vagabonderande strömmar. Det var de stora åtgärderna, säger Agneta Hedenström, rektor på Tunaskolan.

Artikelbild

Undervisning i källaren
Vagabonderande strömmar är ett fenomen som kan uppstå i elektriska anläggningar då strömmen vandrar i till exempel vattenledningar och skapar magnetfält. Enligt Agneta Hedenström fanns sådana magnetfält i någon korridor och på skolgården. I dag finns inga ovanligt höga elektromagnetiska nivåer i skolan, enligt henne.

- Mätningarna visade ingenting när det gäller de trådlösa nätverken, säger hon.

Artikelbild

| Under våren åtgärdades så kallade vagabonderande strömmar på Tunaskolans skolgård och i någon korridor. I dag finns inga farliga magnetfält, enligt skolledningen.FOTO: Kurt Engström

Tidigare i veckan bedrevs utbildning i skolans källare på grund av problemen för lärarna. Men det här stoppades av skolledningen.

- Det kom till min kännedom elever och någon eller några pedagoger gått till en sådan lokal. Jag gjorde bara klart att vi inte har undervisning för elever i källare, säger Monica Karsbrink Lövbom, verksamhetschef för grundskolan år 7-9.

"Säker miljö"
Hon vill inte uttala sig specifikt om vad som görs för lärarna.

- Vi är inne i en rehabiliteringsprocess på individnivå. Det innebär en mängd åtgärder som jag inte kan gå in på.

Skolledningen vill betona att de gjorda mätningarna visar att miljön är säker för elever och lärare.