I lördags skrev Skolverkets generaldirektör Anna Ekström i Dagens Nyheter att skolavslutning får hållas i en kyrka, förutsatt att det inte förekommer några religiösa inslag som till exempel psalmer.

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) delar Hägglunds åsikter.