Uppgifterna ska användas av programmets redaktion och i ett internt dokument står det att varken den som ringer in eller den som lyssnar "kan på rimliga grunder bli upprörda" över att känsliga uppgifter samlas in, skriver Dagens Nyheter.

Telefondatabasen kritiseras internt och en del av Ring P1:s redaktioner har valt att frångå direktiven. Programledaren Täppas Fogelberg säger till DN att han "blev alldeles kall när han hörde det".

Sveriges Radio lyder under Yttrandefrihetsgrundlagen och har utgivarbevis från Myndigheten för radio och tv. Personuppgiftslagen är därför inte tillämplig. Datainspektionen har därmed inte möjlighet att kommentera Sveriges Radios åsiktsregistrering.

Personuppgiftslagens syfte är att förhindra att personuppgifter registreras på ett sådant sätt att intrång sker i privatpersoners personliga integritet.

Projektledningen för Ring P 1, som har tagit fram det interna dokumentet, finns i Göteborg där Ylva M Andersson är kanalchef och ansvarig utgivare. Hon blev varse den nya åsiktsregistreringen i går.

TT: Är det förenligt med lagen att ha en sådan databas?

Syftet med telefondatabasen, så som Ylva M Andersson har känt till den, är att notera vilka som ringer, varifrån de ringer och vad de pratar om.

Varken hon eller företagets vd har känt till att bland annat åsikter, religion och sjukdomar också registrerats.

Ring P 1 informerar i dag inte lyssnarna om att information om dem registreras. Onödigt, säger Ylva M Andersson.

TT: Varför har dokumentet tagits fram av projektledningen utan din eller Sveriges Radios vd:s vetskap?

Enligt vad Ylva M Andersson erfar sparas uppgifterna i databasen i två år.

TT: Är det här något som Sveriges Radio tillämpar inom andra program?