Det är fjärde vargen som fällts under skyddsjakt inom loppet av ett par dagar i Jämtlands län.

Njaarke och Tåssåsens samebyar hade ansökt om skyddsjakt på vargen, som vistades inom ett område som utgör ett viktigt vinterbetesområde för samebyarnas renar.

Då även denna varg enligt dna-analyser inte bedöms vara genetiskt värdefull gav länsstyrelsen klartecken för skyddsjakt då skadorna för renskötseln var allt för stor.