Vinsterna med att bygga energieffektivt kan te sig självklara. Mindre energiåtgång sparar pengar. Men det kostar naturligtvis att bygga nytt och klimatsmart.

- Studier som har gjorts visar att byggpriserna ökar mellan sju och tio procent, men det sparar man snabbt in med halva energiåtgången, säger Wolfgang Mehl, projektkoordinator på Nenet, Norrbottens energikontor.

Österrike ett föredöme
Och det är just det som kan vara det svåra, enligt Wolfgang Mehl, för att få nä-ringslivet att godta dyrare kostnader i början.

Artikelbild

| Wolfgang Mehl, projektkoordinator på Nenet, hoppas att beslutsfattare tar täten när det gäller att bygga energieffektivt med offentliga byggnationer.FOTO: Simon Eliasson

- Därför är det viktigt att vi utbildar politiker och andra beslutsfattare så att de kan ta täten med offentliga byggnationer, säger Wolfgang Mehl.

Som exempel berättar han om Vorarlberg i Österrike där i dag samtliga nya offentliga byggnaderna byggs med max 14 kilowattimmar tillskottsenergi per år. Även de privata byggarna har hakat på, och 85 procent av nya villor byggs med samma hårda krav. Byggnormerna i Sverige ligger i dag på högst 130 kilowattimmar per år.

Angående utsikterna för mer klimatsmart byggande i Kiruna gäller det att någon visar att det är möjligt.

- Vi kan inte sitta och vänta på subventioner och lagstiftning, det gäller att sätta igång, säger Niklas Sirén.

Mer forskning
Med på mötet finns även företrädare för LKAB.

- De har varit med i de här diskussionerna från början, och min förhoppning är såklart att de kommer vara drivande och på så sätt visa privata aktörer att det finns ekonomiska fördelar med att bygga energieffektivt, säger Niklas Sirén.

Förhoppningen är att Kiruna ska bli en föregångskommun på området, som andra kan besöka för för att få inspiration och lära sig.

- Kanske kan det också leda till mer forskning i Kirunaområdet, utöver det vi redan har med Esrange och klimatforskning i Abisko, säger Niklas Sirén.