Norrbotten Det nya sjukförsäkringssystemet har medfört en kraftig ökning av antalet hot om självmord till försäkringskassan. Förra året framfördes 503 självmordshot. 2008 var siffran 19.
Självmordshoten kommer ofta från förtvivlade människor som fått besked att de blir utförsäkrade, skriver Västerbottens-Kuriren. Andra faktorer har också betydelse.
– Det ekonomiska läget i Sverige spelar in, säger Torgny Collin, säkerhetschef vid Försäkringskassan.