Nilsson har även "gillat" bandet Pluton Svea på sin Facebookprofil. Gruppen sjunger bland annat om att "sända förrädarna till gasen i nationalsocialismens namn" och att svastikan är underbar.