Reaktionerna blev starka när ett mejl landade i mejlkorgen hos de ledamöter i kommunstyrelsen som inte tillhör kommunstyrelsens arbetsutskott (Ksau). I mejlet förmedlas önskemålet att protokollföra ett kommunstyrelsebeslut utan att hålla ett kommunstyrelsemöte.

- Det här är skandal, det här är absolut inte att visa respekt för demokratin, det går inte att gena i beslutsprocessen, säger Ulf Zakariasson.

Budet i fokus
Frågan gäller det indikativa budet på Ekfors elnät som ska lämnas senast på måndag.

Artikelbild

| "Sådant här ska inte ske, vi måste utreda detta", säger Tomas Vedestig och betackar sig för avsteg från den demokratiska beslutsordningen.FOTO: Linda Danhall

- Övertorneå kommun är ute på gungfly, man begär att vi ska ställa upp på fejkade protokoll, det är helt vansinnigt och det tänker jag inte gå med på. De begär att vi ska skriva på ett protokoll in blanco, vi vet inte ens vad som ska stå i protokollet, säger Ulf Zakariasson.

Christina Snell Lumo (V) säger att hon inte hade en aning om att hon utsetts till protokolljusterare.

- Det här är helt vansinnigt, så här kan man inte göra, säger hon.

Mejlet har på begäran av politiken skickats ut av kommunchef Rolf Kummu, i mejlet går det att läsa "uppdraget var att mejla övriga icke närvarande ks-ledamöter och få deras godkännande för att kunna skriva ett formellt protokoll på ärendet där Christina Snell Lumio skulle utses som justerare. Budet skall inlämnas senast den 11 mars varför ett formellt protokollfört beslut av hela kommunstyrelsen krävs i ärendet" och fortsätter med vilka som ska nås av mejlet "för att få deras eventuella godkännande och att vi kan upprätta protokoll på detta. De vore bra om varje kvarstående ledamot gav en omedelbar feedback då att vi kan upprätta protokoll på ärendet".

Artikelbild

| "Sådant här ska inte ske, vi måste utreda detta", säger Tomas Vedestig och betackar sig för avsteg från den demokratiska beslutsordningen.FOTO: Linda Danhall

Möte efterfrågas
Tomas Kerttu (S) är med i ksau är chockad av mejlet.

- Det är förjävligt, vi ska inte syssla med falsarier, säger Tomas Kerttu.

Artikelbild

Arbetarekommunens ordförande Tomas Vedestig (S) är frågande.

- Jag förstår inte varför kommunstyrelsen inte kallades samman, det verkar konstigt att det skulle gå att göra så här.

Artikelbild

Kommunalrådet Roland Kemppainen (S) säger att han tyckte att tillvägagångssättet var smidigt.

- Vi ville spara tid, säger han.

Han anser att beslutet handlar om formalia.

Inget stöd i kommunallagen
- Vi hade en muntlig delegation, vi ville ha ett beslut protokollfört. Vill de ha ett möte, så kan vi kolla vad vi kan göra, säger Roland Kemppainen.

Robin Boström, jurist vid Sveriges kommuner och landsting konstaterar att tillvägagångssättet inte har stöd i kommunallagen och att möten inte heller får hållas på distans.

- Jag skulle ha rekommenderat en annan väg, kommunstyrelsens ordförande får vid brådskande ärenden fatta beslut och anmäla det till kommunstyrelsen vid nästa möte, det har stöd i kommunallagen och hade varit mer i sin ordning, jag kanske ska ta och ringa dem, säger Robin Boström.