Hovrätten från nedre Norrland friar mannen från våldtäkt, som han tidigare dömts för i Östersunds tingsrätt. Hovrätten anser att kvinnans egen berättelse inte räcker, utan att det krävs stödbevisning för att fälla mannen, som även visat filmer där det framgår att kvinnan varit med på att de haft sex.

Hovrätten konstaterar att mannen gjort sig skyldig till misshandel i två fall, olaga hot och flera fall av ofredande. Gärningarna är tillsammans så allvarliga att mannen döms för grov kvinnofridskränkning. Men eftersom åtalet för våldtäkt ogillas kortas straffet från tre års fängelse till åtta månader. Även skadeståndet som mannen ska betala till kvinnan sänks från 180 000 kronor till 21 500 kronor.