Norrbottniska män äter mer potenshöjande av det som medicinskt kallas för PDE-5 hämmare, läkemedel av typen Viagra, Cialis eller Levitra, än den svenska mannen i genomsnitt.

2012 skrevs det ut 861 doser potensförhöjande medel per 1 000 norrbottniska män över 19 år. Riksgenomsnittet ligger på 845 doser.

Varför norrbottniska män äter något mer potensförhöjande medel än genomsnittsmannen i Sverige finns det ingen vedertagen förklaring till. En orsak kan vara att länet har en åldrande befolkning, ett annat skäl kan vara att Norrbotten har många individer med hjärt- och kärlsjukdomar som får potensproblem som en biverkning.

Artikelbild

| Roger Brännström konstaterar att potensförhöjande medel kan ge en äldre man och hans fru möjligheten till ett fungerade sexliv. - Men det är viktigt att båda parter i ett förhållande är med på att mannen ska börja äta potensförhöjande medel, säger han.

- Att det skulle skilja mellan länet vad gäller sexualitet är inte troligt. Men den norrbottniska mannen kanske också vågar söka hjälp i något större utsträckning och det är i så fall bra, säger Roger Brännström, läkare vid urologen vid Sunderby sjukhus.

Roger Brännström konstaterar att om man behöver man hjälp med potensen, ens partner är med på att det ska åtgärdas med läkemedel och det inte finns medicinska skäl att avstå så är ofta potensförhöjande tabletter ett bra alternativ.

Generellt är det äldre män som äter Viagra eller dess "kusiner".

En del av manligheten
- Det är ofta män som är 60-plus och som upplever att förmågan börjar svikta. För vissa är det inget problem alls att förmågan inte är som förr, medan det kan vara oerhört viktigt för andra. Det kan vara en del av ens manlighet. Efter 75 är det få män som äter potensförhöjande medel.

Artikelbild

| Ibland fungerar inte tabletter för att få hjälp med impotens. Då kan en spruta i könsorganet vara en del av lösningen. Urologen Roger Brännström ger mannen tydliga instruktioner innan och övervakar processen den första gången.FOTO: Kurt Engström

Att yngre killar äter potensförhöjande medel är relativt ovanligt, men även killar i 20-årsåldern kan ha problem med att få och behålla en erektion vid intima situationer med en partner. Då handlar det oftast om psykiska problem till att det inte fungerar i stället för rent fysiska orsaker.

Personen i fråga kan till exempel vara stressad inför ett samlag och fundera kring om ståndet kommer att bestå, och om man duger i den avskalade situation som ett samlag är.

Artikelbild

| Att sticka sig själv i könet kan kännas jobbigt - men kan vara nödvändigt för en del män för att få ett fungerande stånd.

Stress
- Det kan handla om att man fått en kommentar någon gång om ens storlek eller slaknat halvvägs i en akt och så börjar man grunna på det, säger Roger Brännström.

Det kan bli en stress och en rädsla att inte ha sexuell förmåga hos mannen och det kan i sin tur ge sviktande erektion och en ond spiral kan ha tagit sin början. Att då ha tillgång till exempel Viagra kan ge en känsla av säkerhet.

Artikelbild

| Att sticka sig själv i snoppen är en lösning för en del.

Roger Brännström säger att bara den vet-skapen, att man har en tablett i toalettskåpet, kan lätta den psykiska stressen vid en samlagssituation och vara positivt för erektionen
utan att personen tar det potensförhöjande medel.

En sorts placeboeffekt utan faktisk medicinering.

Artikelbild

Ingen automatik
När det kommer till potenstabletter ger det inget automatiskt stånd, utan det krävs yttre stimuli eller känsla av sexuell lust för effekt. Det finns också fall när tabletter inte fungerar, utan att mannen i fråga måste ta till andra åtgärder för att kunna ha ett sexuellt liv där varaktig erektion ingår. Det kan till exempelvis handla om långvariga diabetespatienter, fysiska handikapp eller personer som haft eller har prostatacancer.

En variant är att personen som söker hjälp får en tablett, som är infört i ett plaströr. Röret
ska i sin tur införas i urinröret där tabletten deponeras och upplöses.

Artikelbild

Efter 20 till 30 minuter sväller blodkropparna upp i penisen med hjälp av läkemedlet och erektion uppstår oavsett stimuli.

Spruta
En annan variant är att ta en spruta i könsorganet för att blodkropparna ska svälla upp.

Artikelbild

-  Det är till för patienter där tablettbehandlingen inte fungerar som man vill. När man kommer över det initiala motståndet att sticka sig själv i penisen kan det upplevas bättre än att föra in ett plaströr med tablett i urinröret.

Roger Brännström säger att för de flesta gör sticket inte ont, även om det är kännbart. Och inga patienter skickas hem utan att ha provstuckit sig själv på sjukhuset och fått erektionen övervakad för att få till rätt dosmedicinering.

Artikelbild

| NSD tog ett snack om sexualitet med de tre Kirunakillarna Erik Strålberg, Johan Larsson och Andreas Brindedahl.FOTO: Minna Törmä

Roger Brännström säger att få patienter har problem med just den processen när beslutet om spruta väl är taget.

-  Man är här för att få hjälp och det är inte första gången de här männen undersöks. Så det brukar fungera bra. De norrbottniska männen verkar inte skämmas det minsta och det är bra. Det finns inget att skämmas för.

Artikelbild

Dock är det här ingreppet också förenat med viss risk för biverkningar - som med allt läkemedelsintag.

Akutvård
Två till tre män per år i Norrbottens läns landsting får sådan konstgjord erektion att ståndet inte lägger sig efter utlösning. Ståndet är kvar i flera timmar och då måste männen söka akut vård.

Artikelbild

Det kan bli blodstockning och andra medicinska svårigheter kan uppstå om männen inte får hjälp att med motmediciner som får blodkropparna i könet att svälla av. Fungerar inte det får man tömma könsorganet på blod med hjälp av sprutor- men det är ett ovanligt ingrepp.