Hennes förklaring är bland annat att läkarutbildningen håller på att byggas ut med fler platser.