Om Google, Facebook, Yahoo, stora amerikanska banker, IT-företag och USA:s regering sätter in hela lobbyartilleriet för att få beslutsfattare i Bryssel att ändra ett lagförslag, då kan man ana att stora kommersiella intressen står på spel.
Just så är det nu när EU-kommissionens förslag till ny lag för dataskydd för personuppgifter förhandlas av EU-parlamentet och EU-ländernas justitieministrar. Reglerna ska gälla lika i hela EU och ersätta personuppgiftslagen (Pul).
Påverkar alla
Förslaget påverkar alla företag, stora som små, säger Eva-Lotta Laurin, vd på direktmarknadsföretagens branschorganisation Swedma. Till exempel måste alla ha ett dataskyddsombud och företag ska bara få använda uppgifter från dem som har samtyckt i förväg. Det blir kostsamt och ohanterligt.
– Det är slutet för den riktade reklamen, säger hon.
Alla kommer att få blöj- och bilreklam, inte bara småbarnsföräldrar och bilägare. Om man inte kan selektera personuppgifter blir det samma till alla.
Balans
Swedma vill ha balans mellan konsumenters och företags intressen, men i förslagen är det nu slagsida mot privatpersoners rättigheter, tycker Laurin.
Amelia Andersdotter, EU-parlamentariker för Piratpartiet, slåss för att förslagen ska vattnas ur så lite som möjligt.
– Samtyckesprincipen är en viktig fråga, säger hon.
Hon tror att många är medvetna om hur uppgifter sprids, men känner sig uppgivna.
– Även om man någon gång skulle fundera på vem som vet vad om mig, så landar det ändå i tanken att det är hopplöst. De här nya reglerna kommer nog att vara ganska bra för dem som vill ha bättre kontroll, säger hon.
Drunknar i förslag
Frågan är vad som kommer att finnas kvar av ursprungsförslagen i slutändan. Uppemot 4 000 ändringsförslag behandlas i parlamentet, och företagen har varit mer än villiga att stå till tjänst med färdigskrivna paragrafer.
För EU-parlamentariker Cecilia Wikström (FP) är det allra viktigaste att lagstiftningen blir lika i alla EU-länder och att reglerna blir tydligare för privatpersoner. Men de måste också vara hanterbara, tycker hon.
– Det får ju inte bli absurt. Det gäller att hitta en bra balans, säger Wikström.
Det sistnämnda låter ganska mycket som regeringens linje. Den vill inte ha ett överbyråkratiskt regelverk, med samma krav och regler för all personuppgiftsbehandling, utan vill att man tar hänsyn till hur integritetskränkande den är.