Marie-Louise Lindh är administrativ chef för frivilligorganisationen Missing People i Norrbotten. På måndagen bestämde hon sig för att dra ihop en mindre grupp för att söka med anledning av ett tidigare tips.

- Vi skulle gå på ett tips vi hade fått från allmänheten. Jag ville bara säkra upp att det var genomsökt och klart.

Efter två timmars sökande utan resultat organiserade gruppen om sig och började titta på nya ställen. De begav sig norr om Boden och började söka.

Artikelbild

| Marie-Louise Lindh, Missing people.

- Man måste ju hela tiden tänka framåt, var ska vi göra nästa sök? Vi hade indikationer på att vi skulle fara dit, inget tips eller något, men en stark känsla.

De sex personerna sökte igenom området runt fortet och gjorde då det fynd som polisen nu undersöker. Klockan 20.54 tog Marie-Louise Lindh kontakt med polisen och sökandet avslutades. Gruppen fick under kvällen krishjälp.

Vad var det ni hittade?

- Jag kan inte säga något om fyndet.

Kan du säga om ni gjorde fyndet utomhus eller inomhus?

- Inga kommentarer.

Hur känns det idag?

- Det känns ju alltid bra när vi gör ett fynd. Målet är ju hela tiden att ge de anhöriga ett svar. Sen vad tipset leder till, det är alltid upp till polisen.

Kommer ni att fortsätta söka?

- Ingen aning, utan nu måste vi avvakta och se vad som sägs.

Har ni fått någon uppmaning från polisen att vara försiktiga med vad ni går ut med?

- Nej, det hela handlar om sunt förnuft, det är av respekt för de anhöriga. Det är en pågående brottsutredning och jag ska inte uttala mig om sådana saker.

Vad är det som driver er?

- Det är de anhöriga som inte har något svar, det går rätt in i hjärtat. Vi söker för att få svar.