Utställningen Konst åt alla genomförs varje år på fyra platser i landet. Denna gång var det Norrbottens tur och i Siknäs bygdegård. 58 verk av 31 Norrbottenskonstnärers har tagits ut av en jury till gårdagens vernissage.

Utställningen genomförs i ett samarbete mellan organisationerna Sverige folkets hus och parker, Bygdegårdarnas riksförbund och riksföreningen Våra gårdar. De kombineras med inköp, som de tre organisationerna gör.

– Det här började i mitten av 1970-talet och nu har vi 15 000 konstverk deponerade hos våra föreningar. Det finns ett stort behov av ny konst och tillsammans får vi tre organisationer en miljon kronor i statsbidrag till konstinköp, säger Paula Hoffmann, konstkonsulent hos Sveriges Folket hus och parker.

Artikelbild

| Staffan Pihl studerar utställningskatalogen framför Lena Sundboms "Till Judith"

Siknäs bygdegård är en av de många mötesplatser i landet som har konst deponerad från Bygdegårdarnas riksförbund.

– Vi har 4 500 konstverk utplacerade och här i Siknäs har vi nu köpt tre verk till. Det är inga problem att få plats för konsten. Av våra 1 427 föreningar är det ännu bara 600-700 som vi deponerat konst hos.

De tre organisationernas konstsamlingar rymmer också kända konstnärers verk, konstnärer som inte var så kända och deras verk inte så högt värderade när de en gång ställde ut på Konst för alla.

Siknäs bygdegård kan ståta med ett verk av Lars Lerin, Sveriges främste akvarellist och ett stort namn internationellt.

Artikelbild

| Paula Hoffman visade den undanställda Lars Lerin-akvarellen som finns i Siknäs bygdegård.

– Vår konst ju offentlig så vi hemlighåller inte att han finns att se här i Siknäs, säger Stefan Löfgren.

– Vi har köpt in Lars Lerin vid tidigare utställningar i Värmland. I vår samling har vi en Karin Mamma Andersson men jag kan bara säga att den finns någonstans i Småland, säger Paula Hoffman och är lite mera hemlighetsfull.

Artikelbild

| Tusentals konstverk finns utplacerade i bygdegårdar och Folkets hus, som här i Siknäs bygdgegård där utställningen "Konst åt alla" pågår.

En av de yngre utställarna i Siknäs är Maria Winbjörk, Gammelstad, som fick tre akvareller uttagna.

– 2003 började jag på konstskolan i Sunderbyn. Nu är jag konstnär på heltid. Det är första gången jag lämnat in till Konst åt alla och det är ju roligt att Lars Lerin också varit med på samma utställning, säger hon.

Artikelbild

| Henrik Ygge från landstinget spanade också efter något köpvärt.

Förutom de tre arrangörerna köper också landstinget in konstverk från utställningen. Och även den som inte får något konstverk sålt blir inte lottlös. Konst åt alla tillämpar den centrala överenskommelsen om utställningsersättning.

– Alla får 1 000 kronor för att de ställer ut, säger Stefan Löfgren.