Många har överklagat att Radiotjänst tagit ut tv-avgift av datoranvändare, men det blev alltså avslag.

Av domarna framgår att det är "tv-mottagare som grundar avgiftsskyldighet, men att definitionen av vad som är en tv-mottagare är avsett att vara teknikneutralt och följa utvecklingen", skriver domstolen.

"Avgiftspliktig"

Artikelbild

| VÄSTERÅS 20130421 Näthandel. En person betalar med kort på nätet. Foto: Fredrik Sandberg / SCANPIX / Kod 10180

Många ser på tv via internet. "Även en dator måste därför enligt domstolen anses vara en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av tv-program. Den är därför avgiftspliktig", enligt domstolen.

Det spelar ingen roll om man inte använder sin dator till att se på tv-program.

Domarna kan överklagas till kammarrätten.

"Tillfredställande"

Radiotjänst tycker att det är viktigt att tv-avgift för datorer prövas juridiskt, säger kommunikationschef Johan Gernandt.
– Det är tillfredsställande att förvaltningsrätten har gått på lagstiftarens intention med det teknikneutrala begreppet och därmed ger Radiotjänst rätt i sin tolkning och tillämpning av lagstiftningen.
Radiotjänst började i februari i år att kräva tv-avgift för datorer, surfplattor och smartphones. Det skedde sedan flera tv-kanaler börjat sända sina program på nätet.
Radiotjänst skriver på sin hemsida att det inte spelar någon roll om SVT blockeras på datorn, eller om man har för dålig bandbredd för att se på tv. Det är möjligheten att se på tv via nätet, och det oavsett vilken kanal man tittar på, som föranleder avgiften.

Teknikneutralt

– Vad som är en tv-mottagare är avsett att vara teknikneutralt och ska följa utvecklingen. Det framgår om man läser förarbetena till lagen, säger lagman Victoria Bäckström vid Luleå förvaltningsrätt.
– Då är det vår tolkning att det nu är så att många tv-bolag sänder över internet, och många väljer att inte köpa en tv utan kanske en dator, och då är ett av dess användningsområden numera att ta emot tv-program och då är den avgiftspliktig.

Smartphones?
De fall som avgjorts gäller vanlig dator. Det finns dock över 200 ännu inte avgjorda ärenden vid domstolen om tv-avgift och Bäckström är tämligen säker på att det bland dessa finns fall som rör surfplattor och smarta telefoner också. Till dess vill hon inte kommentera eventuell avgiftsskyldighet även för sådana apparater.
Hon räknar med att domar kommer överklagas. För att de ska tas upp måste kammarrätten ge prövningstillstånd.