Frågan om just avsaknaden av civila skyttebanor har pågått under en längre tid. Bodens kommun skrev därför till försvarsmakten i hopp om att köpa loss eventuellt hyra några skjutbanor i Pagla och Rödberget eftersom försvarsmalkten sedan en längre tid dragit ned på sin verksamhet i Boden. Nu har kommunen fått svar.

Behov av träningsmöjligheter

Försvarsmakten anser att man såväl på kort som lång sikt behöver Gammelbyns- och Rödbergetsskjutbanor. Idag finns det i Bodens garnison ett antal förband med behov av träningsmöjligheter avseende skytte, och under de kommande åren kommer det att anställas ytterligare soldater för dessa insatsförband. Bedömningen är att behoven av skjutbanor för Försvarsmaktens verksamhet i Boden ej kommer att minska utan sannolikt öka.

Artikelbild

Rödberget i sin nuvarande utformning och med de begränsningar och villkor som följer miljötillstånden är inte heller tillräckligt för Försvarsmaktens behov.

Vill starta samrådsgrupp

Möjligheter till samnyttjande eller andra alternativa lösningar bör även fortsättningsvis överses i samverkan, anser försvaret. Man vill därför gå vidare med det arbetet först efter den pågående överklagandeprocessen gällande miljötillstånden för Södra skjutfältet avslutats. Kommunalrådet Torbjörn Lidberg (S) hoppas fortfarande att kommunen kan komma överens med försvarsmakten angående kommunens behov av fler civila skjutbanor.

– Vi har varit överens om att starta en samrådsgrupp för att fortsätta diskussionen. Behovet kvarstår för kommunen och jag hoppas att vi kan lösa frågan framöver trots att vi fick nej på vår förfrågan i dag. Vi vill köpa loss Paglaområdet av försvarsmakten för att erbjuda det civila skyttet tillgång till fler banor, säger Lidberg (S).