Tegelstenen med Norhland resourses rekonstruktionsplan innehåller bland annat redogörelse av bolagets ekonomi och en plan för uppgörelser med fordringsägarna.

Uppgörelsen går ut på att alla fordringsägare med skulder under 2,6 miljoner kronor får betalt i år. Förlusterna för dessa företag ligger i ränteintäkterna.

– Vi har känt ett stort stöd från fordringsägarna hela vägen och de med fordringar under 2,6 miljoner får i allt väsentligt tillbaka sina pengar, säger Max Björkbom, advokat vid advokatbyrån Hökerberg och Söderqvist.

Artikelbild

De stora fordringsägarna får vänta

De med fodringar över 2,6 miljoner kronor får vänta på sina pengar som ska betalas senast 15 januari 2017. De får alla 2,6 miljoner kronor i år och även ränta under tiden. De med skulder över 2,6 miljoner kronor för dessutom dela på 30 miljoner dollar, summan få de i förhållande till storleken på skulden.

För de två största fordringsägarna, Peab och Metso finns ett särskilt avtal. För dem ska skulderna vara reglerade tills 2020. Avtalen med dessa företag har varit viktiga.

– Jag kan inte se att det varit möjligt att genomföra rekonstruktionen utan överenskommelsen med Peab och Metso. Dels beroende på att de har så stora fodringar, men också för att de är oerhört betydelsefulla för verksamheten och tillhandahåller varor och tjänster som är helt nödvändiga för fortsatt drift, säger Björkbom.

Artikelbild

Finns det några hot mot ett godkännande av rekonstruktionsplanen?

– Det ser väldigt positivt ut. Vi har fått bekräftelse från fler fordringsägare än de 75 procent vi behöver. Det skulle vara om flera fordringsägare ändrat sig och kommer till mötet för att rösta emot, men vi har inga indikationer på någon förändring.

Ett företag som har fodringar på över 2,6 miljoner kronor är Pon Equipment ab. Företaget levererar alla maskiner till Northland och har också hand om underhållet av dem.

Pon Equipment positivt till planen

– Jag utgår från att vi kommer att säga ja till rekonstruktionen. Vi tror att den bör få sin chans att lyckas, och nu har man har ju löst finansieringen. Vi har ställt oss positiva hela tiden, säger Mikael Krispinsson, vice president vid Pon mining.

Jan Hansson, företagare i Luleå är en av de mindre fordringsägarna. Rekonstruktionen gör att han kommer att få betalt.

– Rekonstruktörerna har gjort ett bra jobb och den största vinsten är ju för Pajala och de som arbetar i företaget, jag gläds å deras vägnar, säger Hansson.

Eva Kaijser, finanschef vid Northland, ser fram emot mötet.

– Det är väl förberett och ska inte vara några konstigheter. Det känns fantastiskt skönt efter den långa och svåra våren. Alla har gjort oerhörda insatser och det blir bra att komma ur det och fokusera på att bygga vidare i företaget.