Tidigare i NSD kunde man läsa att Iron Mines nu beslutat att de skjuter upp provbrytningarna till senhösten eller vintern.

Jokkmokk Iron Mines VD, Fred Boman meddelade att det fanns mycket tid för planering och att man skulle vänta med att provspränga tills marken frusit.

Men samebyarna vill inte att någon provbrytning ska ske vintertid.

Artikelbild

| Kallak.

– Det är inte genomförbart med någon provbrytning på vintern. Vi har renar i området som kommer att störas i vinterbetet säger Jakob Nygård, Ordförande för Sirges sameby.

Några samtal mellan bolaget och samebyarna har inte heller förts gällande provbrytningen.

– Det här är väl något nytt de har kommit med. Vi har inte pratat med Iron Mines på senaste tiden, de vill inte prata med oss, säger Jakob Nygård.

Hur skulle en gruvetablering störa rennäringen på sikt?

Artikelbild

| Fjälliv 2011

– Det skulle ge en jädra påverkan. Om det byggs järnvägar och annan infrastruktur så kommer det att ha en störningseffekt långt utanför gruvområdet. Och skär man dessutom av vandringsvägarna för renarna är det svårt att veta vad det ska ge för konsekvenser, vart tar renarna vägen om vandringsvägarna till vår sameby skärs av?

Samebyns medgivande

Artikelbild

I det beslut som är fattat får bolaget under perioden första november till och med den 30 april endast bedriva arbete efter ett medgivande och godkännande från tillsynsmyndigheten och samebyarna Sirges och Jåhkågasska. Provbrytningen kommer att pågå under en begränsad tid på cirka tre veckor.

Aktivisterna stannar

Artikelbild

| Fred Broman vid ett möte om gruvan i april förra året. (ARKIV)

Sedan det blev känt att arbetet med en provbrytning vid Kallak skjuts upp har aktivisterna stått inför frågan om de ska stanna kvar eller packa ihop och åka hem.

Men de flesta verkar nu ha bestämt sig att fortsätta aktionen som pågått sedan tre veckor tillbaka.

Artikelbild

| Demonstranterna i lägret i Kallak har bland annat byggt ett torn och spärrat av grusvägen som går nära malmkroppen.

– Vi blir kvar. Vi har inga planer på att flytta eller lägga ner, säger Mose, en av aktivisterna som inte vill lämna ut sitt efternamn.

– Vi kan ju inte veta om det är sant eller bara ett snack för att lugna ner oss. Det kan också vara att de inte fått det gensvar de vill ha från polisen. De kanske inte vill köra bort oss. Då måste bolaget avvakta, fortsätter han.

Artikelbild

Det är nu ett 15-tal aktivister samlade. De får dagligen besök av nyfikna.

– Det är folk från alla olika läger som kommer hit. Både för och emot. En del vill inte ens snacka om gruvan.

Många skänker också saker till aktivisterna. Nyligen fick de en tältkåta och stolar.

– De boende i Randijaur är splittrade men de flesta i Björkholmen är helt emot. Hela det samhället försvinner ju vid en fullskalig brytning.

Mose är på väg söderut en sväng men ska sedan återkomma till aktionen.

– Vi byter ut varandra, säger han.