Regeringen har beslutat att uppgradera Sveriges stridsvagnar.

– Beslutet säkerställer Försvarsmaktens stridsvagnsförmåga till 2030. Kärnan i Sveriges pansarförband är stridsvagn 122, säger Johan Johansson (M), riksdagsledamot och ledamot i bland annat försvarsutskottet.

Det finns tre stridsvagnskompanier i Sverige, varav ett i Boden. Fredrik Åkerman, kompanichef på stridsvagnskompaniet, säger att stridvagnen fortfarande är en bra vagn, men att tekniken har utvecklats.

Artikelbild

– Det är 20 år sedan den tillverkades, påpekar Åkerman och välkomnar uppgraderingen.

Försvarshemlighet

Det handlar om en investering på flera miljarder kronor, men Johan Johansson säger att den exakta siffran är hemlig.

– Exakt hur stridvagnarna ska uppgraderas är också en försvarshemlighet, säger han.

Idag bedrivs stridsvagnsutbildning vid I 19 i Boden och vid P4 i Skövde.

– Det här är en signal att man fortfarande satsar på I 19 och Försvarsmakten, säger Fredrik Bandh, ställföreträdande bataljonschef.

Slagkraftigt vapensystem

Anders Killmey, tjänsteförrättande regementschef på I 19, gör även kopplingen till klimatet.

– Det är jättebra att vi får öva 122 i subarktiskt klimat.

Johan Johansson poängterar att regeringens beslut gör att förbandet bibehåller och fortsätter sin utveckling.

– 122 är arméns mest slagkraftiga vapensystem. Vi har en insatsorganisation som ska kunna genomföra strid i hela konfliktskalan och möta konflikter som kräver mer. Då behövs stridsvagnen. Uppgraderingen gör att den kommer kunna möta de krav stridsmiljön ställer avseende eldkraft och rörlighet, säger Johan Johansson.

Modern teknik

Försvaret genomgår en omfattande försvarsreform från värnplikt till frivilligt anställda och ska de kommande åren anställda tusentals medarbetare per år.

– För Norrbotten handlar det om hundratals nya arbetstillfällen; hel- eller deltidstjänster. Att erbjuda modern teknik i sin utbildning är en viktig bas för att kunna attrahera och långsiktigt personalförsörja förbanden, säger Johan Johansson.

Uppgraderingen av stridvagnen förändrar dock inte antalet anställda soldater i Boden. Vad det kan medföra för försvarsindustrin har Anders Killmey inga uppgifter på.